24 september 2020

Wie werkt waar in de media?

Communicatie tussen pers en PR
Een verhaal over onderbemande redacties, tsunami’s van persberichten en vooral: niet bellen!

Ongeveer elke 2 jaar laat PR-Dashboard een onderzoek houden over de communicatie tussen pers en PR. De afdeling communicatiewetenschappen van de Universiteit van Amsterdam begon eind 2017 met het meest recente onderzoek.

Zo’n 200 journalisten en evenveel PR-professionals deden mee. Journalisten werden gevonden via onze database, het vakblad Villamedia en online oproepen. PR-mensen werden gevonden via ons klantenbestand, het vakblad van PR-vereniging Logeion en online oproepen.

Elke editie zijn er vragen die terugkomen, zodat op sommige punten een goed beeld van de ontwikkelingen door de jaren heen te zien is.

Freelancers maken de media, contactpersonen verdwijnen
Bij de eerste editie van het onderzoek in 2011 was 62% van de deelnemende journalisten nog in vaste dienst. Dat was in 2015 gedaald naar minder dan 40% en in 2017 is dat gezakt naar 16%. Een verontrustende ontwikkeling. Niet alleen voor de journalistiek, maar ook voor de PR-professional die steeds minder vaak een vaste contactpersoon op een redactie zal hebben.

Een freelancer over één van de veranderingen waar zij mee te maken heeft:

“Er zijn zoveel (gedwongen) freelancers dat de concurrentie moordend is en daar maken de bladen gebruik van door weinig te betalen per artikel. Je moet dus veel schrijven en dat geeft weinig tijd voor diepgang”

De PR-wereld blijft door de jaren een bijna gelijke verdeling zien van arbeidsvormen. Zo’n 36% werkt op de communicatieafdeling van een (groot) bedrijf, 33% werkt in dienst van een PR-/communicatiebureau en de overige respondenten werken in een andere structuur.

Rompredacties en betaling voor geplaatste persberichten
Rompredacties noemen ze zichzelf. De soms maar 3 mensen die een bekende titel in de tijdschriftenwereld overeind houden. Ontdaan van hun ledematen, de schrijvende en fotograferende collega’s, maken ze hun blad met een colofon vol freelancers.

“Door de rompredactie hebben wij bijna geen tijd meer om pr-mensen op kantoor te ontvangen en meer contact te hebben dan via e-mail en soms een telefoontje” Aldus de hoofdredactrice van een groot mode tijdschrift.

De bedragen die freelancers voor hun bijdragen krijgen, zijn vaak laag en dit jaar gaf zelfs 24% aan dat zij soms of bijna nooit worden betaald. Dit zet de deur open voor praktijken waarbij PR-bureaus de freelancers gaan belonen wanneer een persbericht wordt geplaatst.

 

Volgende keer: Tinder voor persberichten en hoe je kunt zorgen dat de pers naar rechts swiped.