Een knop of foto in je persbericht genereert nu een email

Vanaf nu makkelijk e-mail knoppen maken

Tot nu toe kon je aan een foto of knop alleen een weblink toevoegen. Die functie is nu uitgebreid. Wanneer je nu een knop of foto toevoegt, kun je er ook een reply e-mail aan toevoegen.

Visueel feestje
Handig wanneer je bijvoorbeeld de pers uitnodigt voor een evenement. Wie de eenvoudige versie wil hebben kiest voor de knop. Wil je er een visueel feestje van maken, dan upload je een foto of afbeelding en voeg je daar de e-mail functie aan toe.

In de tekst van die e-mail kun je velden open laten om genodigden aan te laten geven met hoeveel ze komen en of ze een parkeerplaats nodig hebben. Of je kunt aangeven welke andere informatie je van iemand nodig hebt.

Natuurlijk kun je er ook alleen een mail-to link in zetten en geen formulier creëren.

Hieronder zie je de keuzes wanneer je een foto of Knop toevoegt.

Hieronder het menu om de e-mail op te stellen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Goeman Borgesius
Oprichter/eigenaar PR-Dashboard
06 55 82 60 18

PR-Dashboard maakt al ruim 20 jaar PR-software waarmee je tijd bespaart.

De Perslijst - Persvragen - PR-Newsroom - PR-Bootcamp