19 november 2020

PR: voor bedrijven geen keuze maar een must

PR kan een belangrijk onderdeel zijn van de marketingstrategie. Via media is een grote doelgroep te bereiken, waarbij in veel gevallen geen grote investering nodig is. Maar de keerzijde is dat PR niet aan of uit te zetten is: de journalist bepaalt op basis van nieuwswaarde of en wanneer een bedrijf of organisatie op TV of in de krant komt. Positief of negatief.

Public Relations is een vak apart, vaak gebaseerd op relaties tussen communicatieprofessionals en journalisten. PR-Dashboard voert om de twee jaar onderzoek uit naar deze relatie. De resultaten die in dit artikel worden gepresenteerd komen uit het onderzoek dat in 2020 is afgenomen onder 370 journalisten en 226 PR-professionals.

100 persberichten
Het nieuws dat lezers te zien krijgen, is een fractie van het nieuws dat een journalist iedere dag onder ogen krijgt. Naast persagentschappen, zoals ANP, krijgt een journalist dagelijks tussen de 5 en 50 persberichten gemiddeld toegestuurd van organisaties. Er zijn journalisten die wel 100 persberichten per dag ontvangen.

5 seconden
Om uit al dat nieuws een selectie te kunnen maken, bepaalt een journalist of het nieuws voldoende nieuwswaarde heeft voor publicatie. Journalisten gaan daarvoor pragmatisch te werk. Een persbericht wordt door 73 procent van de journalisten - die aan het onderzoek hebben meegedaan - binnen tien seconden gescand op relevantie. En 33 procent heeft daar slechts vijf seconden voor nodig. Het nieuws moet aan voorwaarden zoals urgentie, uniciteit en de mate waarin het bij het nieuwsmedium past, voldoen.

Persberichten versturen
Journalisten ontvangen informatie graag op een manier zodat ze er direct mee aan de slag kunnen. Bijna 80 procent van de journalisten geeft aan tekst het liefst plat, direct in de mail, te ontvangen, zodat zij dit kunnen knippen en plakken. Overigens worden er dan nog veel fouten uit de tekst uitgehaald: 44 procent van de journalisten geeft aan regelmatig tot vaak fouten uit persberichten te kunnen halen die zij krijgen toegestuurd.

Bijlagen worden het beste als voorbeeld meegezonden met een link waarmee het originele bestand kan worden gedownload (45%). Een newsroom is ook een geaccepteerde oplossing (30%), maar slechts 5 procent geeft de voorkeur aan WeTransfer. Minder dan tien procent ziet liever de bestanden op volledige grootte als bijlage aan de mail.

Perscontact
Het contact tussen PR-professionals en journalisten is vooral op afstand. Slechts twee procent van de PR-professionals bezoekt een journalist regelmatig. Als een PR-professional een persbericht heeft opgestuurd, dan belt 46 procent na. Juist dat wordt als storend ervaren door journalisten.

Een andere ergernis voor journalisten is dat PR-professionals met ongerelateerd nieuws aankloppen. Daarom is het maken van een goede perslijst belangrijk. Enkele media markeren e-mails met persberichten naar 3 of meer personen op een redactie als ‘mogelijke spam’.

PR-Dashboard
De tools van PR-Dashboard optimaliseren het contact met journalisten. Met PR-Dashboard is het opstellen van een persbericht, het meesturen van bijlagen en het maken van een goede medialijst heel eenvoudig. Campagneresultaten worden direct gemeten en verstuurde persberichten kunnen in PR-Newsroom worden gepubliceerd, zodat journalisten informatie en afbeeldingen snel kunnen terugvinden.

Met het CRM-systeem PR-Questions kan, wanneer een journalist opbelt met een vraag, makkelijk opgezocht worden of deze vraag al eerder is gesteld, wat het antwoord is of wie de contactpersoon is waar de informatie opgevraagd kan worden. Zo blijft de reactiesnelheid hoog, worden losse eindjes, allerlei verschillende antwoorden en kennisverlies wanneer een collega met vakantie gaat of het bedrijf verlaat, voorkomen.

Probeer het uit
Probeer nu 1 maand PR-Dashboard voor een actie tarief. Bevalt de testperiode, dan krijg je dat bedrag als korting op een jaarabonnement. Het proefabonnement loopt gewoon af, je zit nergens aan vast. Je kunt ook geheel vrijblijvend een demo aanvragen.