16 juni 2021

Multi Version Persbericht geeft meer succes

Door Jeroen Goeman Borgesius - directeur & founder PR-Dashboard

 

MVP staat in sport voor Most Valuable Player, maar in PR is de belangrijkste speler het Multi Version Persbericht.

Journalisten hebben (net als PR professionals) vaak weinig tijd. Je helpt ze door jouw persbericht herkenbaar te maken als waardevol en dat doe je met een paar kleine aanpassingen.

De meest eenvoudige verdeling is die tussen journalisten van vak-, publieks- en regionale media.
Stel je werkt voor een ziekenhuis dat een nieuwe methode heeft uitgevonden waardoor patiënten met een beenbreuk sneller kunnen lopen. Daar kun je op verschillende manieren naar kijken:

* Regionaal:

“Sint Vincent ziekenhuis in Vught laat patiënten met een beenbreuk sneller lopen”
Dit is dan je kop voor de regionale media. In het intro noem je de plaatsnaam, heb je het nog over de lokale functie van het ziekenhuis en daarna ga je verder over de bijzondere vinding.

Landelijk:

* “Nederlands ziekenhuis doet vinding die beenbreuk patiënten sneller laat lopen”
Hiermee open je je bericht voor de landelijke publieksmedia zoals kranten, TV en websites. In de eerste alinea noem je naam en plaats van het ziekenhuis en dan vervolg je met de bijzondere vinding”.

Vakmedia:

* In de kop voor de vakmedia noem je de medische naam voor de vinding en de naam van het ziekenhuis
Hier kun je alle bijzondere medische details die je in bovenstaande berichten meer onderaan hebt gezet juist helemaal naar boven halen.

Beter scoren in een paar minuten
Zo krijgt iedere groep journalisten meteen de informatie te zien die voor hem of haar interessant is. En zo scoor jij beter door een paar extra minuten aan elke versie te besteden.

In PR-Dashboard kun je eenvoudig je persbericht aanvinken en dan kies je voor “ik wil-kopieren”